Přihlásit se

Osoba: Magdalena Peerová, WinnerHorses.eu (MB0468), B, B3459

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
WinnerHorses.eu - jezdec

Koně

Subjekty