Přihlásit se

Osoba: Miroslav Mička, Stáj Mirda (MK0070), K, D0051

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty