Přihlásit se

Osoba: Jana Černá, Jezdecký klub SIGNOSOFT (MR0046), R, F0113

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2

Koně

Subjekty