Přihlásit se

Osoba: Zbyněk Černý, Jezdecký klub SIGNOSOFT (MR0046), R, F1872

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Jezdecký klub SIGNOSOFT - korespondent, jezdec
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty