Přihlásit se

Osoba: Miroslav Trunda, Eventing Team (MA0227), A, F1891

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty