Přihlásit se

Osoba: Iveta Faltysová, APOLENKA z.s. (MF0183), F, F1923

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty