Přihlásit se

Osoba: Martina Chválová, stáj ,,Martin", z.s. (MH0137), H, F1940

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
stáj ,,Martin", z.s. - korespondent, jezdec

Koně

Subjekty