Přihlásit se

Osoba: Martina Kučerová, Stáj HIPPEUS - Martina Kučerová (MF0411), F, F3010

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty