Přihlásit se

Osoba: Aneta Poklembová, Jakub Štěpán (MB0453), B, F4206

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Jakub Štěpán - jezdec

Koně

Subjekty