Přihlásit se

Osoba: Drahomíra Nováčková, JS Nováček, z.s. (MG0117), G, G0911

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty