Přihlásit se

Osoba: Lucie Kunzová, Jezdecký spolek pod Hostýnem (ML0025), L, G2616

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty