Přihlásit se

Osoba: Karla Jančová, WINERY Ranch Víno Hruška (ML0149), L, H0164

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (33)

Koně

Subjekty