Přihlásit se

Osoba: Martina Žilinská, STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135), H, H0419

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/3

Koně

Subjekty