Přihlásit se

Osoba: Lucie Bartl Langerová, JK Bludoveček (MH0360), H, H2613

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/2
Role v JIS
Korespondent
JK Bludoveček - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty