Přihlásit se

Osoba: Kateřina Hrochová, JS CASIN Svinov, z.s. (MH0069), H, J004H

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty