Přihlásit se

Osoba: Nela Večeřová, Dalibor Matěj (MH0406), H, J0RSV

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty