Přihlásit se

Osoba: Lenka Nováková, Jezdecká stáj Šůsová (MD0221), D, J0S1W

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty