Přihlásit se

Osoba: Ondřej Pospíšil, Stáj Dvůr Židovice (ME0061), E, J0SUP

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty