Přihlásit se

Osoba: Radka Strnadová, JK Pazderna (MB0021), B, J0SVJ

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura

Koně

Subjekty