Přihlásit se

Osoba: Sára Jakovenková, Jezdecké středisko DDM Praha (MA0179), A, J0TFQ

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty