Přihlásit se

Osoba: Barbora Lukešová, JO při SŠZe Přerov (ML0045), L, J0UY4

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná

Koně

Subjekty