Přihlásit se

Osoba: Viktorie Vitásková, Jezdecký klub Balnar, z.s. (MH0414), H, J0YU5

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Balnar, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty