Přihlásit se

Osoba: Tereza Smejkalová, JS Hubert Přítoky (MB0141), B, J0YZ3

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Jezdec
JS Hubert Přítoky - jezdec

Koně

Subjekty