Přihlásit se

Osoba: Tina Pumprlová, TJJ LUCKY Drásov, z.s. (MG0108), G, J10XV

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty