Přihlásit se

Osoba: Patricia Chudá, Slovensko (MZ0040), Z, Z99AB

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty