Log in

​​Chovatelský modul v Jezdeckém informačním systému - pilotní provoz


Chovatelský modul vznil ve spolupráci


POZOR: Chovatelský modul není kvůli množství požadovaných dat a tabulkovému zobrazení optimalizovaný pro zobrazování na mobilních telefonech. Stránky se sice zobrazí, ale práce na malém displeji bude krajně nepohodlná a dlouhé rodokmeny koní mohou být rozpadlé.


VSTUP DO CHOVATELSKÉHO MODULU JEZDECKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Důležitá informace o kvalitě zobrazovaných dat:

 • Chovatelský modul nenahrazuje "Plemenné knihy online" a neobsahuje vyloženě chovatelská data (informace o předvýběrech, zařazení do chovu a pod.) Chovatelský modul propojuje informace o předcích, potomcích a chovatelích se sportovními výsledky koní.
 • Data o dědičnosti koní (rodokmeny) poskytuje Ustřední evidence koní a zpracovávají se zcela automaticky.
 • U koní, kteří byli registrováni na "Čestné prohlášení" či na hostovací licenci - tedy bez vazby do UEK - se rodokmen nezobrazí. Toto se dá opravit pouze tím, že kůň bude řádně registrován v UEK a v JIS se upraví příslušná vazba.
 • V žádném případě není možné rodokmeny v JIS jakkoli upravovat či doplňovat.
 • V JIS jsou pouze koně, kteří dle pravidel ČJF mohou být registrováni do sportu - 4 letí a starší. Mladší ročníky hříbat v chovatelském modulu nejde dohledat
 • Výsledky v JIS jsou se zárukou
  • od roku 2016 v disciplínách skoky a drezura
  • od roku 2017 v disciplíně všestrannost
  • od roku 2019 v disciplíně spřežení
 • Výsledky v JIS bez záruky - historicky importovaná data - pouze skoky, drezura a všestrannost
  • mezi lety 2010 - 2016 - 90%
  • mezi lety 2008 - 2009 - 80%
  • mezi lety 2006 - 2007 - 70%
  • mezi lety 2002 - 2005 - 55%
  • před rokem 2002 data v elektronické podobě neexistují a není možné je do JIS doplnit.
  • Výsledky z národních závodů v zahraničí a z mezinárodních závodů jsou zcela bez záruky.
 • U výsledků pony může být v historických datech před rokem 2016 chybně zobrazována obtížnost pro velké koně.V historických výsledcích se bohužel nerozlišovala obtížnost pony a velkých koní a při převodu dat nebylo možné rozpoznat zda se jednalo např. o S nebo SP.
 • Opravy výsledků nebo doplnění jakýchkoli výsledků v uzavřených ročnících není možné 1. Zobrazení rodokmenu koní na jejich veřejné kartě:

  Po kliknutí na "Rodokmen" se zobrazí strom předků a seznam potomků:


 2. Vstup do samotného chovatelského modulu

  Chovatelský modul je veřejně přístupná část Jezdeckého informačního systému a naleznete jej v:
  Menu JIS / Kariéry a výsledky / Chovatelský modul


 3. Vyhledávání v datech:

  Po vstupu do chovatelského modulu se v horní části obrazovky zobrazí množství polí nabízejících vyhledávání v datech.

  Pro vyhledávání platí následující pravidla:
  • Všechny filtry psané textem v standardně vyhledávají na PLNOU SHODU TEXTU bez rozlišení velkých a malých písmen a diakritiky, tedy pokud napíšete např. Carlos, nevyhledá se Vám kůň Carlos s.v. nebo Don Carlos, ale například pokud napíšete sotek, vyhledá se Šotek i ŠOTEK.
  • Hledání na částečnou shodu - využití zástupného znaku "%":
   • shoda textu na konci: napište do pole %carlos, najde se i Don Carlos
   • shoda textu na počátku: napište do pole carlos%, najde se i CARLOS s.v.
   • shoda textu v kterékoli části: napište do pole %carlos% a najde se jak Don Carlos tak CARLOS s.v.
  • Všechny zadané filtry se sčítají - pokud tedy zadáte například jméno koně %carlos% a rok narození 1995, jsou dohledáni všichni koně odpovídající těmto parametrům.

  • Pokud se vám toho najde příliš mnoho - upřesněte svůj výběr
  • Pokud se vám nic nedohledá, zkontrolujte celou tabulku filtrů, zda z minulého hledání nezůstal nastavený nějaký filtr, který v daném výběru již nedává smysl ale zabraňuje dohledání správných výsledků

 4. Zobrazování dat v hlavní tabulce:

  Výsledek vyhledávání - Skoková výkonnost T*** a vyšší, pohlaví - hřebec:


  Po rozkliknutí malé černé šipečky vedle jména koně se zobrazí seznam potomků daného koně:


  V tabulce s výsledky platí:
  • V hlavní tabulce se zobrazí koně, kteří vyhovují danému výběru.
  • Vedle jména každého koně je malá černá šipka - pokud na ní kliknete a daný kůň má nějaké potomky, bude rozbalena vnořená tabulka obsahující potomky daného koně. Naráz lze takto rozbalit i více koní (viz obrázek).
  • Pokud kliknete na jméno koně nebo jeho předky, zobrazí se rodokmen daného koně (nebo předka)
  • Pokud kliknete na dosaženou výkonnost nebo na životní číslo daného koně, budete přesměrování do podrobné kariéry daného koně
   POZOR: je doporučeno otevírat kariéry v nové záložce / novém okně prohlížeče, abyste si nezavřeli hlavní okno chovatelského modulu s dohledanými výsledky


 5. Zobrazování dat v rodokmenu:

  Do rodokmenu se dostanete několika způsoby:
  • kliknutím na jméno koně ve výběru přímo v chovatelském modulu
  • z veřejné karty koně
  • (od 3q 2020) kliknutím na jméno koně v živých výsledcích

  V rodokmenu se zobrazí všichni předci i potomci, na které je v JIS vazba a data jsou dostupná z UEK. (viz. odstavec o kvalitě dat v úvodu nápovědy). Pokud předci chybí, nebo je přerušená stromová linie, znamená to, že kůň buď nemá předky známé, nebo (častěji) JIS nemá vazbu na tyto koně. Datové nekonzistence řešíme s UEK a chovatelskými svazy.

  V rodokmenu platí:
  • Pokud kliknete v rodokmenu na jméno koně (předka nebo potomka) zobrazíte si jeho rodokmen
  • U každého koně ve stromu předků je zobrazena i jeho maximálně dosažená výkonnost, pokud je v JIS dostupná.
  • V dolní části rodokmenu je seznam potomků daného koně.
  • V řádku nad seznamem je uveden celkový počet registrovaných potomků a u každé disciplíny je pak uvedena maximálně dosažená výkonnost potomků.
  • Pokud začnte scrollovat (posouvat kolečkem myši / nebo vezmete za posuvník zobrazený vpravo vedle potmků) budete se pohybovat celým seznamem potomků. U potomků je uváděna i maximálně dosažená výkonnost každého z nich.