Log in

Informace o registraci subjektů, osob a koní do České Jezdecké Federace


Stanovy ČJF a "Registrační a přestupní řád" rozlišují tři typy registrace členů ČJF:


Dokumenty, ze kterých je vycházeno:


Registrace fyzické osoby (občana)

Fyzická osoba neprovozující živnost v oboru jezdectví (občan) se může stát členem ČJF pouze prostřednictvím tzv. "mateřského subjektu" registrovaného jako člena ČJF. Mateřským subjektem  se může stát pouze právnická osoba (PO) nebo fyzická osoba podnikající v oboru jezdectví (FOP). Každá osoba může mít pouze jeden mateřský subjekt.

V případě, že se chcete jako občan stát členem ČJF, je nutné dohodnout se na registraci s některým ze subjektů zaregistrovaných pod ČJF.

 • Cena nové registrace v ČJF: 500,--Kč (zároveň je to platba za 1. rok členství)
 • Cena ročního členství v ČJF: 500,--Kč
Registrace právnické osoby (PO) = spolek, společnost s ručením omezeným, akciová společnost apod.

Právnická osoba (spolek, jezdecký oddíl, klub, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) může vstoupit do ČJF přímo a stát se zároveň mateřským subjektem prostřednictvím, kterého do ČJF vstupují fyzické osoby nepodnikající (občané) a je možné pod tento mateřský subjekt registrovat i koně. Každý rok je v registračním období kontrolováno, že je subjekt aktivní ve veřejných rejstřících. S ukončením činnosti subjektu bude automaticky ukončeno i členství v ČJF.

 • Cena nové registrace v ČJF: 4000,--Kč (zároveň je to platba za 1. rok členství)
 • Cena ročního členství: 2500,--Kč (v případě řádného uhrazení poplatku do konce registračního období, jinak je poplatek roven nové registraci)

Registrace fyzické osoby podnikající v oboru jezdectví (FOP) - živnostenský list

Fyzická osoba provozující živnost v oboru jezdectví (FOP) může vstoupit do ČJF přímo a stát se zároveň mateřským subjektem prostřednictvím, kterého do ČJF vstupují fyzické osoby nepodnikající (občané) a je možné pod tento mateřský subjekt registrovat i koně. Členství v ČJF je pevně svázáno s konkrétní osobou, která nemůže přestoupit do jiného mateřského subjektu. Každý rok je v registračním období kontrolována platnost "Živnostenskéko oprávnění" ve veřejných rejstřících. S ukončením podnikatelské činnosti bude automaticky ukončeno i členství této osoby v ČJF.

 • Cena nové registrace v ČJF: 4000,--Kč (zároveň je to platba za 1. rok členství)
 • Cena ročního členství: 2500,--Kč (v případě řádného uhrazení poplatku do konce registračního období, jinak je poplatek roven nové registraci)Registrace koně do ČJF (pro oficiální i hobby závody)

Všechny koně, kteří se mají účastnit akcí pořádaných ČJF je nutné řádně registrovat v JISu. Registrace se týká účasti na oficiálních i na hobby závodech. Samotná registrace koně je bezplatná. Každý kůň musí být registrovaný prostřednictvím nějakého mateřského subjektu. Každý kůň může mít pouze jeden mateřský subjekt. Registrovat lze koně řádně registrované v Ústřední evidenci koní (ÚEK) i koně krátkodobě působící na území ČR.

 • Cena nové registrace v ČJF: zdarma
 • Cena obnovení registrace: zdarma
 • Cena řádné sportovní e-licence koně: 500,-- / sezóna (pro koně řádně registrované v ÚEK)
 • Cena e-licence pro koně neregistrované v ÚEK: 
  • platnost na 28 dnů: 500,-- Kč (lze vystavit pouze 1x v sezóně)
  • platnost do konce sezóny: 1500,-- Kč