Log in

​​Registrace nového subjektu

Přímým členem ČJF může být pouze tzv. subjekt, tedy právnická osoba, případně Fyzická osoba podnikající v oboru jezdectví či chovatelství

Další informace o registraci osob do ČJF naleznete v záložce: Členství v ČJF / Informace o registraci do ČJF


!!!! POZOR: Zvolte správně svou právní formu!!! Živnostníky nelze registrovat jako právnické osoby a naopak.. !!!!


Registrace právnické osoby (PO) - spolek, společnost s ručením omezeným, akciová společnost..

POZOR: Než budete moci spolek registrovat do ČJF, musíte jej nejprve zaregistrovat na příslušném Rejstříkovém soudu, spolek musí být zapsán a Rozhodnutí o zapsání do Spolkového rejstříku musí nabýt právní moci a spolek musí být dohledatelný v rejstříku ARES. Jak zaregistrovat nový spolek ČJF neřeší, to je čistě věcí zakladatelů, ale proces založení spolku se hodně podobá návodu, který byl na stránkách ČJF uveřejněn v souvislosti s přechodem na Nový občanský zákonník: Dokončení transformace "občanských sdružení - o.s." na "zapsané spolky - z.s."


Návod na založení nového spolku: Nový spolek - krok za krokem...


Po té, co bude spolek zapsán (dostanete potvrzení od rejstříkového soudu), je nutné vyčkat, až rozhodnutí o zápis nabude právní moci a spolek se objeví ve veřejném rejstříku ARES - dokud nebude spolek v ARESu, registrace do ČJF není možná. 


POZOR: Budete potřebovat aktuální ověřený výpis z obchodního rejstříku. Nestačí výpis vytištěný z internetu. Výpis Vám vystaví na kterékoli poště (Czech point).

 1. Žádost je přístupná z veřejné části JIS, tedy bez nutnosti přihlášení. Jděte do menu Členství v ČJF / Žádost o registraci subjektu PO 2. Zadejte IČO registrované právnické osoby 3. Z rejstříku ARES budou doplněny všechny dostupné údaje. Dále musíte vyplnit zbývající povinné údaje ručně. Mezi povinné údaje patří i telefon a e-mail. Na každého člena je nutné mít kontakt - JIS automaticky posílá důležité informace související s členstvím v ČJF. Krom kontaktních údajů je nutné zvolit vaši budoucí mateřskou oblast, pod kterou se chcete registrovat.

 4. Zadejte statutární zástupce dle výpisu z obchodního rejstříku. Dále přidejte osoby, které budou mít přístup do JISu a budou subjekt spravovat, tzv. Korespondenty.

  POZOR: Statutární zástupci automaticky nedostávají přístupy, pokud má mít i statutární zástupce přístup do JIS, je nutné mu přidat funkci korespondent, jako je na obrázku.

  TIP: Pokud má být korespondenem osoba, která již v ČJF je registrována, začněte psát příjmení a jméno a vyberte ji z nabídky (viz. obrázek) 5. Uložte a vytiskněte vyplněnou žádost o členství v ČJF (modré tlačítko nahoře "Uložit vyplněný formulář").
  - Formulář musí podepsat statutární zástupce subjektu.
  - Podepsaný formulář naskenujte (nebo vyfoťe na mobilní telefon) a vložte jako přílohu k žádosti
  - Přílohy je možné též poslat mailem na správného oblastního sekretáře oblasti, do níž vstupujete
  - Vložte sken ověřeného výpisu z obchodního rejstříku (výpis tištěný z internetu NEBUDE UZNÁN)
 6. Zobrazí se přehled a volba způsobu platby - Bankovním převodem nebo Platební kartou
  Platební příkaz
  - bude vygenerován platební příkaz, na základě kterého provedete platbu. Platby FIO->FIO jsou zúčtovány během několika minut. Platby z ostatních bank trvají až tři dny. Platba je uznána okamžikem připsání peněz na účet ČJF.
  Platební karta - budete přesměrováni na platební bránu FIO Banky. Provedete platbu. Platba je uznána okamžikem úspěšného dokončení transakce. 7. Pokud neplatíte kartou, bude vygenerován platební příkaz. Uhraďte na uvedený účet s uvedeným variabilním symbolem 8. Po zaplacení bude žádost postoupena příslušnému oblastnímu sekretáři oblasti, do které chcete vstoupit. Schválení nového člena ČJF podléhá dle Stanov ČJF schválení Oblastním Výborem oblasti do které vstupujete.
  Stav své žádosti můžete sledovat v "Matriční knize", kterou naleznete v menu "Členství v ČJF"


 9. Po schválení přijdou všem korespondentům na jejich e-mailovou adresu přihlašovací údaje do JIS (prohledejte i spamovou schránku). Přihlásíte se do JIS a můžete dělat veškeré operace jako plnohodnotný subjekt ČJF