Log in

​​Nejčastěji kladené dotazy k JISu (FAQ)


>>> Problém s přihlášením do JIS, na závody nebo vzdělávací akci??<<<


1. Zapomenuté heslo do JIS:

Funkci zapomenuté heslo najdete v pravé části obrazovky pod položkou "Přihlásit se" a dole text "Zapomenuté heslo". Do pole vyplníte uživatelské jmeno - (POZOR, není to e-mail, je to něco ve tvaru jmeno.prijmeni nebo jmeno.prijmeniAcislo),. Pokud neznáte ani uživatelské jméno pak do políčka uživatelského jména můžete vyplnit číslo své jezdecké licence / číslo své registrace v ČJF. To začíná buď písmenem - zkratkou oblasti kde jezdec působil v době ZZVJ dále má zasebou 4 čísla, např. "A0001" - mezi písmenem a čísly nutno zadat i nuly. Pozdější registrace začínají písmenem J a má vždy za sebu 4 další znaky. Registrační / licenční číslo zadávejte bez mezer. 

POZOR: nikdy nezadávajte číslo subjektu - to má tvar Mx0000

POZOR: musíte dodržet kompletní tvar čísla licence - tedy včetně všech nul, číslo je vždy 5ti místné, pokud mezi písmenem a čísly nemáte nuly, pak je tam doplňte tak, abyste dosáhli 5ti místného čísla. Např. Znáte své číslo jako A23 -> ale číslo vaší licence je správě A0023!!


2. Pokud Vám nejde podat přihláška na závody (tlačítko "Přihláška" není aktivní u otevřených závodů) pak:

 • 98% případů nemáte roli "jezdec" v zástupcích subjektu - tedy nemáte oprávnění se sami na závody přihlašovat (mohli jste o ně přijít např. přestupem)
 • 2% případů nejste přihlášeni jako uživatelé do JIS

V obou případech je třeba se obrátit na korespondenta svého mateřského subjektu, pod kterým jste registrováni.


To, že nemáte roli jezdec v JIS zjistíte na svém veřejném profilu pod fotografií, musí tam být vypsáno:

Pokud tam máte toto:

pak nemáte od svého subjektu právo na přihlašování do JIS.


POZOR: Po přidělení role "Jezdec" v zástupcích subjektu je třeba řádek označit a kliknout na symbol "Klíče" nad tabulkou, tim se vygeneruje heslo. - NEPLÉST SI FUNKCI "JEZDEC", který vznikne osobě složením ZZVJ ale sama od sebe neopravňuje osobu k tomu, aby se přihlašovala na závody s uživatelskou ROLÍ "JEZDEC" v JIS, která opravňuje k některým úkonům v JIS, jako např. přihlašování na závody (i hobby).

Roli může (ale také nemusí) přidělit korespondent subjektu dle pravidel daného subjektu.


POZOR: Přestupem do nového subjektu Vám práva na přihlašování na závody automaticky zanikají

Po přestupu do nového subjektu jste přišli o svá práva, která Vám udělil původní subjekt a musíte korespondenta subjektu znovu o právo přihlašování na závody požádat. 


3. Pokud vám přístup fungoval a v tuto chvíli nefunguje, je to s téměř 100% jistotou tím, že vám korespondent subjektu odebral práva na přihlašování (roli jezdec). Než budete kontaktovat podporu, ujistěte se u zástupce svého mateřského subjektu, že máte v zástupcích subjektu správně nastavenou roli jezdec.


4. Pravidla pro přihlašování na vzdělávací akce:

 • Běžný uživatel s rolí "Jezdec" i bez ní se může sám přihlašovat na akce, kde není potřeba garant - soustředění, tréninky, semináře, doškolování funkcionářů apod.
 • Korespondent subjektu - na akce, kde je třeba garant  - ZZVJ, kurz rozhodčích, instruktorů, trenérů, stavitelů apod. Na tyto akce dle legislativy ČJF musí přihlašovat dané osoby mateřský subjekt, bez jeho součinnosti (a tedy souhlasu) není možné se na tento typ akcí přihlásit.
Dalších TOP10 témat letošní sezóny:

1. Nemohu sebe / nebo jinou konkrétní osobu najít v seznamu rozhodčích, stavitelů, stewardů či dalších funkcionářů


2. Nesouhlasí nejvyšší dosažená (aktuální) výkonnosti koně / jezdce s údaji z kariéry - měla by být vyšší

 • POZOR: Výkonnost se počítá výhradně z klasických soutěží, dle čl. 238, 239, 273, 276, 298.1, 298.2.1, 298.2.4, 299.
 • Výkonnos, žebříčky a ani kvalifikace se nepočítají např z čl. 269 - postupná obtížnost, 274 - Dvoufázové skákání a dalších, neboť technická a výšková úroveň těchto soutěží je nesrovnatelná. V postupce může být klidně jen 6 překážek bez kobinací a z toho jen jeden na maximální výšce.. Nelze tedy porovnat s klasickou soutěží kde na úrovni S je 10-12 překážek se dvěmi dvojskoky nebo jedním trojskokem a výška překážek musí být dodržena od počátku do konce.
 • Pokud máte v kariérách vyšší úroveň než v políčku výkonnosti, bude to způsobeno na 99% tím, že tu vyšší výkonnost máte na postupné obtížnosti nebo na dvoufázovém skákání.


3. Jak docílím zápisu výsledků závodů v zahraničí do kariéry v JISu?


4. QR štíky pro koně:

 • Štítek se lepí do průkazu pouze 1x za život koně (pokud neztratíte průkaz, nebo kůň nezmění své sportovní jméno)
 • Pokud tedy již máte šítek vylepený z předchozích let, není třeba jej v letošním roce znovu lepit
 • Štítek neosvědčuje uhrazení licence na příslušný rok!!
 • Štítek musí mít vylepeny hobby koně 


5. Aktualizaci majitelů koní v JIS:

 • Údaje o koních registrovaných v ÚEK se aktualizují automaticky každou noc.
 • Po změně údaje ÚEK může trvat několik dnů, než jsou aktualizované údaje poskytnuty do dat pro ČJF (JIS)
 • POZOR: Pro koně registrované v Jockey Clubu (A1/1 a klusáci) nemá ČJF k dispozici žádná data a aktualizace tedy automaticky neprobíhá. O změnu zapsaného majitele je nutné požádat příslušného oblastního sekretáře a změnu doložit kopií průkazu koně


6. Změna typu koně (pony byl registrovaný jako velký kůň), pony do hobby sportu

 • pony pro hobby závody je možné bez přeměření registrovat jako velké koně
 • pokud v pozdější době má takový kůň být registrovaný jako pony s přeměřením pro oficiální pony sport postupujte takto:
  • kontaktujte e-mailem oblastního sekretáře své mateřské oblasti se žádostí o změnu typu koně, uveďte licenční číslo koně (KJXXXX) a subjekt za který je registrovaný
  • do e-mailu připojte jako přílohu naskenovaný protokol o přeměření koně provedený schválenými inspektory, jejichž seznam naleznete na stránkách ČJF, zde: http://www.cjf.cz/discipliny/pony/meritele-pony/


7. Přestup osoby 2 a vícekrát za rok

 • Registrační a přestupní řád hovoří jednoznačně: "Osoba smí přestoupit kdykoli během roku avšak maximálně 1x v daném kalendářním roce"
 • Od roku 2018 je dle Registračního a přestupního řádu možný tzv, Mimořádný přestup, který je zpoplatněný několikanásobně vyšší sazbou (viz. Sazebník poplatků ČJF)
 • Každý mimořádný přestup musí schválit Oblastní výbor mateřeské oblasti subjektu, v případě přestupu do jiné oblasti oba OV a to usnesením v zápise
 • Mimořádný přestup není možné udělat přes žádost v JIS, je třeba poslat mailem žádost na příslušný OV, ten vystaví fakturu a po schválení v JIS přesune osobu manuálně ze subjektu do subjektu


8. Fotky v JIS (pro aktivní jezdce a funkcionáře je povinná, bez vložené fotky nepůjde přihlašování na závody):

Fotka nahrazuje licenční kartičku a fotku na ní. Je nutná kvůli identifikaci osoby na závodech. V registračním a přestupním řádu je napsáno, že to má být průkazová fotografie - není to bezpodmínečně nutné (může to být hezké selfíčko, nebo fotka z mobilu, kterou Vám pořídila kamarádka). 
Fotografie musí splňovat:
​- osoba na fotce si musí být podobná a musí dle ní být snadno identifikovatelná,
- musí to být fotografie celého obličeje,
- na fotce nesmí být krom dané osoby žádná jiná další osoba,
- na fotce nesmí být kůň ani jiné zvíře,

- naprosto nevhodná je fotografie jezdce s přilbou na hlavě,
- fotka nesmí být nijak upravovaná (krom případného oříznutí),
- fotka musí být dostatečně veliká (malá fotka v rohu formátu A4 není vhodná),
- fotka musí být důstojná, nezesměšňující ani danou osobu ani nikoho jiného,
- fotka nesmí porušovat zásady slušného chování a dobrých mravů
- fotka, která by neprošla např. na tramvajenku či starou jezdeckou licenci neprojde ani v JIS.

- nevhodně zvolená fotka, která nesplňuje výše popsané parametry může být smazána 

- pokud si u sebe na profilu nezaškrtnete "Zveřejnit fotku", pak fotku vidí pouze:

 • korespondent subjektu
 • pořadatel závodů - nutno kvůli možnosti identifikace


9. Termíny plateb za členství a licence:

 • Subjekt - Žádost o prodloužení členství (hromadná platba) musí být v JIS vytvořena a platba členského příspěvku připsána na účet ČJF do 28.2.!!
 • Osoba (členství) - Žádost o prodoužení členství stávající osoby musí být podána prostřednictvím JIS nejpozěji do 28.2. a peníze musí být připsány na účet ČJF nejpozději do 31.3. téhož roku. Pokud tomu tak není, bude muset daná osoba podávat žádost o členství do ČJF jako osoba nová, včetně vyplnění přihlášky a bude jí účtován poplatek za novou registraci dle sazebníku ČJF. 
 • Licence osob a koní lze zaplatit kdykoli v průběhu roku. 

10. Změna jména osoby a dalších údajů na kartě osoby / změny v údajích na kartě koní:

 • Jakékoli úpravy v osobách včetně změny příjmení osoby (např. po svatbě) je třeba řešit prostřednictvím sekretáře mateřské oblasti
 • Jakékoli změny v kartě osoby v základních položkách (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a pod). je nutné doložit úředním dokladem prokazujícím oprávněnost této změny. Bez doložení oprávněnosti nebude změna provedena
 • Změnu telefonního čísla, e-mailu, adresy si může každá osoba v kartě provést sama, u subjektu může tyto změny provést korespondent subjektu
 • Jakékoli úprav v kartě koně, včetně změny typu koně z velkého na pony a naopak je třeba řešit prostřednictvím sekretáře mateřské oblasti
Seznam dalších otázek a odpovědí dle jednotlivých témat:I. kapitola: Obecně k JISu, zobrazované funkce

 1. Nenašel jsem se v seznamu jako funkcionář (instruktor, trenér, rozhodčí, stavitel...), co mám dělat?
  Jednak je třeba si uvědomit, že v JISu, ve veřejných seznamech jsou vidět pouze ti funkcionáři, kteří mají pro příslušnou funkci všechna potřebná doškolování a také mají zaplacenou licenci na aktuální rok. To je první předpokad zobrazení, než budete tedy reklamovat své nezobrazování vezměte na paměť tuto skutečnost.

  Většina funkcí se do JISu zadává ručně a je to mravenčí práce a bude se ještě nějakou dobu ladit. Kontaktujte IT podporu (podpora.jis@cjf.cz, tel: 602 643 070). Dotazy je možné směrovat přímo na ní.


II. kapitola: Přístupy a registrace do JISu

 1. Přišel mi z JISu e-mail s tím, že mi bylo přiděleno nějaké oprávnění a že heslo získám pomocí funkce "Zapomenuté heslo" Kde to najdu? A co všechno s daným oprávněním mohu dělat?
  Funkci zapomenuté heslo najdete v pravé části obrazovky pod položkou "Přihlásit se" a dole text "Zapomenuté heslo". Do pole vyplníte uživatelské jmeno, které Vám bylo e-mailem zasláno. Pokud neznáte ani uživatelské jméno (POZOR, není to e-mail, je to něco ve tvaru jmeno.prijmeni nebo jmeno.prijmeniAcislo), pak do políčka uživatelského jména můžete vyplnit své číslo licence (své číslo registrace v ČJF - POZOR: ne číslo subjektu) a to bez mezer.

  Informace o jednotlivých typech oprávnění se dočtete v menu JISu: Nápověda / Uživatelská práva a role v JISu, odst. 6

 2. Nikdo z našeho subjektu ještě nedostal přístupové údaje do JIS, co pro to máme udělat?
  Musíte vyplnit formulář "Pověření korespondenta", který byl v listopadu rozesílán oblastními sekretáři. Tento formulář musíte podepsaný statutárním zástupcem odeslat zpět na svého oblastního sekretariáře a to elektronicky e-mailem nebo poštou. Sekretář musí upravit zástupce subjektu v JISu, upravit jejich e-mailové a poštovní adresy a vložti toto pověření jako přílohu. Jakmile budou tyto kroky udělány, odešleme Vám přístupové údaje poštou, doporučeným dopisem.

 3. Kam se odesílají přístupové údaje pro správu subjektu v JISu?
  Doporučeným dopisem na adresu koresponednta subjektu , který je Všem, kteří mají v JIS správně vloženou přílohu pověření korespondenta. Přístupové údaje se odesílají též automaticky e-mailem.

 4. Vše jsme za subjekt udělali a přístupy stále nemáme, co dělat dál?
  Obraťe se na podporu, paní Pavlínu Legerskou,  podpora.jis@cjf.cz, tel: 602 643 070. Ověří, zda a kdy dopis odešel, zda je v systému vše správně nastaveno, případně zajistí odeslání přístupů e-mailem na mail vloženého korespondenta

 5. Může mít subjekt více korespondentů? Jak je tam zadáme?
  Ano, subjekt může mít libovolné množství korespondentů. Po skončení pilotního provozu bude možné, aby si v záložce "Zástupci" korespondenti plně spravovali práva na svůj subjekt. Budou moci vkládat nové koredpondenty, ale i lidi spravující závody, které subjekt pořádá, zpracovatele výsledků. Stejným způsobem se budou přidělovat práva jezdcům, aby se mohli sami hlásit na závody. Po přidání práv přijde osobě automaticky e-mail s přihlašovacími údaji.
  Více informací o zadávání práv a rolí se dočtete:  v menu JISu: Nápověda / Uživatelská práva a role v JISu

 6. Jak získá statutární zástupce přístupy do JISu? Při pokusu o vygenerování hesla to píše, že se jedná pouze o evidenční roli.
  Pokud má mít statutární zástupce přístupy do JIS, je nutné mu přidat roli Korespondent. 
  Více informací o zadávání práv a rolí se dočtete:  v menu JISu: Nápověda / Uživatelská práva a role v JISu
 7. Budu se moci jako jezdec hlásit přes JIS na závody / hobby závody? A přihlašovací údaje získám od klubu?
  Ano, od února bude přihlašovací systém plně integrovaný do JISu a propojený se sportovním kalendářem. Korespondent subjektu přidělí v záložce "Zástupci" práva všem jezdcům, kterým povolí klub přihlašování na závody. Po přidělení práv přijde jezdcům automaticky e-mail s přihlašovacími údaji.
  Více informací o právech a rolích se dočtete:  v menu JISu: Nápověda / Uživatelská práva a role v JISu

 8. Jsem členem subjektu, kdy dostanu přihlašovací údaje?
  Na přístupy jako člen subjektu nemáte automaticky právo. Správu subjektu vykonává korespondent subjektu, který také přiděluje další oprávnění. Je nutné se na oprávněních do JISu domluvit přímo se zástupcem subjektu.
  Více informací o právech a rolích se dočtete:  v menu JISu: Nápověda / Uživatelská práva a role v JISu

 9. Může jedna osoba spravovat více subjektů?
  Ano, po přihlášení je jí nabídnut subjekt, který bude spravovat.III. kapitola: Žádosti a platby, omylem provedené platby, správa subjektu

 1. Jak zaplatím za prodloužení registraci subjektu na aktuální rok?
  Podrobnou nápovědu k platbám za subjekt, stávající osoby a jejich e-licence a za koně naleznete zde v menu JISu:
  Nápověda / Platby - subekt, členství a licence

  Pokud chcete hradit pouze poplatek za subjekt, nevybírejte do platby žádné osoby ani koně a dojděte až do vytvoření platebního příkazu. Ten uhraďte.

 2. Již před nějakou dobou jsem udělal žádosti o registraci nových členů, koní, přestupy, ale nic se snimi neděje, nikdo je neschvaluje, osoby v subjektu nevidím. Co mám dělat?
  S největší pravděpodobností jsou žádosti ve vašem NÁKUPNÍM KOŠÍKU, kde čekají až z nich vytvoříte platbu a tu pak uhradíte. S žádostmi ve vašem nákupním košíku se nic neděje, dokud se nestanou součástí nějaké platby. Zkontrolujte obsah svého košíku. Vidíte jej v záhlaví serveru spolu s částkou která odpovídá ceně všech žádostí do něho vložených.
  - Klikněte na nákupní košík
  - Vyberte položky, ze kterých chcete vytvořit platbu a dole stiskněte tlačítko "Vytvořit"
  - Uhraďte vytvořenou platbu dle platebního příkazu, pak se žádosti dostanou k oblastnímu sekretáři ke schválení 3. Chci registrovat osobu koně, nebo dělat přestup, ale systém mi hlásí: Žádost je blokovaná, protože váš subjekt nemá uhrazený členský příspěvek na letošní rok. K jeho uhrazení použijte žádost 
  To je naprosto v pořádku. Koně, osoby a přestupy lze registrovat pouze do subjektů, které mají řádně uhrazený členský příspěvek na aktuální rok. Pokud tedy nemáte uhrazeno, zaplaťe prostřednictvím "Hromadné platby".
  Pokud máte uhrazeno (a vidíte to v záložce "Licence") kontaktujte IT podporu ČJF -  podpora.jis@cjf.cz, tel: 602 643 070)​
 4. Lze v JISu zaplatit platební kartou za licence a členství?
  Ano, při generování platby budete dotázání, jakou formou chcete platit. Platební bránu pro ČJF zajišťuje FIO Banka a její bezpečnost splňuje ty nejnáročnější požadavky (3DSecure, potvrzení platby SMSkou), takže se nemusíte bát číslo Vaší karty do brány vložit. 

 5. Kůň, za kterého jsem uhradil licenční poplatek uhynul, mohu žádat o vrácení platby za licenci?
  Ano, pokud k úhynu došlo do 14ti dnů od vytvoření žádosti o vystavení licence koni. Po delší době není možné již platbu vrátit. Pokud žádáte vrácení v řádném termínu, požádejte účetní ČJF (faktury@cjf.cz) o vrácení platby.

 6. Omylem jsem uhradil licenci za jiného koně / osobu, mohu požádat o převedení platby na jiného koně?
  Nebo mohu požádat o vrácení platby? 
  Licenci nelze převést z jednoho koně na druhého. Musíte uhradit za správného koně znovu a požádat účetní ČJF (faktury@cjf.cz) o vrácení platby za tu chybnou. POZOR: Reklamaci lze provést do 14ti dnů od vytvoření žádosti, dále již nebude uznána a kůň nesmí mít v daném roce žádný start na oficiálních / mezinárodních závodech či národních závodech v zahraničí!!

 7. Omylem jsem zaplatil jinou částku, než byla v žádosti, co mám dělat?
  Pokud jste zaplatili méně, než je v platebním příkazu, pak se stejným variabilním symbolem doplaťte, systém si platby sečte.
  Pokud jste zaplatíli více, než je v platebním příkazu, pak musíte požádat účetní ČJF (faktury@cjf.cz) o vrácení platby.

 8. Omylem jsem zaplatil platbu s jiným variabilním symbolem, co mám dělat?
  Napište účetní ČJF (faktury@cjf.cz). Uveďte číslo subjektu, správný variabilní symbol a variabilní symbol, pod kterým byla platba provedena.

 9. Omylem jsem udělal víc žádostí na jednu věc, jde to nějak vrátit?
  Ano samozřejmě, stačí v záložce „Žádosti“ vybrat tu, kterou chcete smazat, kliknete na řádek (ne na fialový text, ten otevře detail), kde se nachází a vpravo vyberete tlačítko koš.
  POZOR: Smazat jdou žádosti, které ještě nebyly zaplacené (spárovaná platba)
  POZOR: Pokud smažete žádost, na jejíž variabilní symbol jste již poslali peníze, peníze nebudou spárovány a musíte požádat účetní ČJF (faktury@cjf.cz) o vrácení platby.

 10. Chci vytisknout seznamu členů/koní z JIS, jde to?
  V detailu subjektu si zvolíte záložku „Koně“ nebo „Osoby“. Vpravo nad seznamem máte tlačítko exportovat do Excelu, seznam se stáhne do Vašeho PC, upravíte si příslušný excel a vytisknete.

 11. Nefunguje mi export členů a koní do excelu
  Prozatím doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome. S Internet Explorer a Mozilla Firefox jsou potíže, které už jsou předané na dodavatele, čekáme na vyřešení

 12. Opustil jsem rozpracovanou žádost, mohu se k ní vrátit a dokončit ji? - vytiskl jsem dítěti přihlášku a čekám až ji donese podepsanou od rodičů...
  Ano, kdykoli je možné se vrátit a žádosti ve stavu "Částečně vytvořená" dokončit. Upravovat již nelze žádosti, ze kterých byl vytvořen platební příkaz, případně byly předány ke schválení na sekretáře. Žádosti naleznete na kartě subjektu v záložce "Žádosti"

 13. Jak se dozvím, že plaba byla připsána, a že žádost byla zpracována sekretářem?
  Stavy plateb lze sledovat v záložce "Platby" na kartě subjektu. Stavy jednotlivých žádostí pak na záložce "Žádosti". Stav "Dokončená" říká, že vše proběhlo v pořádu.

 14. Jak získám doklad o zaplacení - Fakturu kterou bych si mohl dát do účetnictví? Platební příkaz není dokladem.
  Fakturu naleznete druhý den po připsání částky na účet ČJF na kartě subjektu / záložka "Platby", sloupeček Faktura a kliknete na stáhnout. Fakutury před úhradou NENÍ MOŽNÉ vystavit.


 15. V JIS je špatně zadaná adresa a nejde opravit (město, PSČ) co s tím?
  Obraťte se na oblastního sekretáře, nebo na IT podporu ČJF podpora.jis@cjf.cz. Napište mu číslo subjektu, u koho je chyba a správnou adresu.

 16. V JIS vidím, že u různých lidí, jsou různé barvy. Co to znamená? 
  Zelená - zaplaceno členství i sportovní licence na daný rok
  Červená - nezaplaceno ani členství, ani licence na daný rok 
  Oranžová - je zaplaceno pouze členství na daný rok (je členem ČJF, může na hobby závody).

 17. Lze vše uhradit jednou platbou? Tedy stávající členy, přestupy a jejich licence? Nějak nevím jak na to.
  Ne, to bohužel nelze. Celou agendu lze vyřídit na 3 platby:
  1. Platba za licenci subjektu, všechny stávající členy a jejich licence a licence stávajících koní
  2. Vyřídit všechny registrace nových osob a koní, přestupy osob
  3. Licence osob nově registrovaných osob a osob, které přestoupily


IV. kapitola: Koně - registrace, licence, přestupy, QR štítky

 1. Kůň měl v minulosti licenci a běhal oficiální závody. Jak ho zaregistruji pro hobby?
  Nijak.. Kůň již v JISu je registrovaný a pokud je vidět pod Vaším subjektem, není třeba dělat nic. Pokud pod subjektem není, uděláte pouze přestup koně do správného subjektu. Jediné co musíte udělat je vylepit mu registrační štítek s QR kódem

 2. Snažím se zaregistrovat koně pro hobby závody bez licence. Kůň je původem z xxxx, v ČR od r. 2010. V ÚEK dle čísla nenalezen, průkaz nemá číslo, chovatel nedohledán, není známý datum narození a systém mne bez vyplnění těchto údajů nechce pustit dál. Prosím o radu jak postupovat.
  V takovém případě je nutné kontaktovat paní Janu Zetkovou na sekretariátu, registrace podobných případů musí jít přes ní. Zašlete jí e-mailem žádost o registraci koně s kompletní kopií průkazu koně a klubem, pod kterým má být kůň registrován. Kontaktní e-mail: jana.zetkova@cjf.cz

 3. Jakým koním je nutné nalepit do průkazu nový štítek s QR Kódem z JISu?
  Jen novým, nebo i těm, kteří v minulosti již závodili?
  Musí mít štítek s QR Kódem i hobby koně?
  Kde najdu tisk štítků pro koně?

  Štíte s QR kódem je nutné vylepit všem koním bez výjimky.

  Nápověda ke koním i štítkům: Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby - Kapitola II. - Tisk štítků pro koně

 4. Kam mám štítek s QR Kódem nalepit?
  Na stejné místo, kam se dříve lepily roční licenční štítky koní, tedy na poslední list v průkazu - pokud na to v průkazu není speciální stránka pro sportovní licence koní (v nových či zahraničních průkazech často bývá).

  Můžete přelepit ty staré známky, které v průkazu máte. Platný je pouze nový štítek s QR Kódem obsahující nové licenční číslo ve formátu KJxxxx

 5. Jak je to s přečíslováním koní a jak poznám, že je kůň registrovaný?
  Všechny licence koní jsou od letošního roku přečíslováni např. Raglán má novou licenci KJ0OZ0, přičemž KJ mají všichni a 0OZ0 by mohlo být celoživotní závodní číslo koně - to ale nejdříve od sezóny 2018.

  Každý registrovaný kůň bez výjimky musí mít v průkazu koně vylepený nový štítek z JISu s novým číslem licence a také s QR kódem. Štítky koní se budou tisknout z karty koně a bude nutné je nalepit do průkazu. QR kód povede do JIS na kartu koně s jeho kariérami a případně v budoucí mobilní aplikaci nabídne další akce.

 6. Musím štítek s QR kódem tisknout každý rok?
  Štítek se tiskne a vylepuje pouze 1x za život koně (pokud tedy nestratíte průkaz) a za jeho tisk a vylepení je odpovědný korespondent subejtu.

 7. Koupil jsem koně a chci, aby závodil pod stejnou stájí jako já, jak mám postupovat?
  Korespondent vašeho subjektu zadá v JISu "Žádost o přestup koně". Přestup koně je zdarma, ale je to operace, kterou musí ověřit a potvrdit oblastní sekretář. Po potvrzení je kůň součástí nového subjektu. Žádný papírový formulář není třeba vylňovat.
  Podrobnou nápovědu pro přestupy naleznete v menu
  Nápověda / Přestupy osob, koní a subjektů

 8. Chci registrovat koně, jak na to?
  Přes žádost v seznamu koní na kartě subjektu. 
  Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby

 9. Žádám o přestup  koně, kde najdu příslušnou žádost? Jak postupovat?
  Nápověda k přestupům: Nápověda / Přestupy osob, koní a subjektů

 10. Jak zaplatím  licence koní, hostovací licence koní? 
  Nápověda: Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby - Kapitola III. - akce nad koněm v subjektu

 11. Vyřadím koně, který již pod mým subjektem není?
  Nápověda: Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby - Kapitola III. - akce nad koněm v subjektu.
  Tyto žádosti schvaluje oblastní sekretář, aby nemohlo dojít k omylu. 

 12. Je nutné koně, které nejsou tento rok aktuální, mazat nebo tam mohou zůstat?
  Mohou tam zůstat, ničemu to nevadí, jen je o trochu horší přehlednost.

 13. Chci registrovat koně, který je letos 3letý, ale JIS mi nepustí pro nízký věk koně. Chci s koněm na hobby závody, ale nelze jej registrovat.
  Dle Pravidel jezdeckého sportu se smí soutěží ČJF účastnit koně od 4 let věku!!! Toto bez výjimky platí i pro hobby závody!! Pokud by Vás pořadatel vzal se 3 letým koněm na hobby závody, je to vážné porušení pravidel a hrozí jemu i Vám disciplinární řízení za porušení wellfare vůči koni.

 14. Chci registrovat poníka pouze pro hobby, nechci dělat přeměření, ale bez protokolu o přeměření mi to nepustí.
  Pony pro hobby sport můžete bez přeměření registrovat jako velkého koně. Pokud budete v budoucnu chtít vystavit pony licenci, budete muset požádat o změnu údajů koně a doložit protokol o přeměření. Více informaci: Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby

 15. Chci uhradit pony licenci pomocí hromadné platby, ale píše mi to "samostatná žádost", co mám dělat?
  Poníkům, u kterých je vyžadován protokol o přeměření nelze hradit licenci pomocí hromadné platby, protože ta neumožňuje vkládání příloha a není schvalovaná. Musíte o licenci zažádat z karty koně, více informací: Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby, kapitola III.

V. kapitola: Osoby / Jezdci - registrace, licence, přestupy, profilové fotky, hostování

 1. Vyřizuji jezdci přestup z jiného oddílu, nebo jej znovu registruji (po té, co několik let neplatil), nabídne mi to jen k úhradě 100Kč jako základní členský příspěvek, ale nemohu zároveň zaplatit i 500kč za prodloužení licence. To budu muset dělat, až po přestupu a zadávat novou platbu?
  Ano, nejprve je nutné mít vyřešené členství (dokončený přestup), teprve po té lze řešit licenci pod novým subjektem.

 2. Chci být členem ČJF jak to mám udělat? 
  Informace o členství v ČJF naleznete v menu
  Členství v ČJF / Informace o registraci do ČJF

 3. Jak to bude s licencemi pro jezdce, kteří složí ZZVJ (nebo jinou funkci) koncem roku 2016 a později a osoba u nemá danou funkci na kartě vidět a nelze jí zaplatit za licenci?
  Je třeba poslat oblastnímu sekretáři protokol o složení zkoušky, ten zadá příslušnou funkci, pak půjde normálně zaplatit licence.
  Nápovědu k zadání funkce nalaznete v menu: Nápověda / Osoby - registrace, licence

 4. Budou se vydávat papírové jezdecké licence?
  Z rozhodnutí Rady ČJF jsou papírové licence a prodlužovací štítky od 1.1.2017 bez náhrady zrušeny.

 5. Musím mít všechny osoby vloženou fotku ke svému profilu?
  Všechny osoby ne. Pouze osoby, které se nějakým způsobem účastní závodů v roli jezdců nebo funkcionářů. Umístění fotky u profilu je nutnou podmínkou platnosti licecnce - bez fotky je licence neplatná!! Fotka u profilu je i podmínkou účasti na hobby závodech.

 6. Jak má taková fotka vypadat?
  Fotka nahrazuje licenční kartičku fotku na ní. Je nutná kvůli identifikaci osoby na závodech. V registračním a přestupním řádu je napsáno, že to má být průkazová fotografie - není to bezpodmínečně nutné (může to být hezké selfíčko, nebo fotka z mobilu, kterou Vám pořídila kamarádka). 
  Fotografie musí splňovat:
  ​- osoba na fotce si musí být podobná a musí dle ní být snadno identifikovatelná,
  - musí to být fotografie celého obličeje,
  - naprosto nevhodná je fotografie jezdce s přilbou na hlavě,
  - na fotce nesmí být krom dané osoby žádná jiná další osoba,
  - na fotce nesmí být kůň ani jiné zvíře,
  - fotka nesmí být nijak upravovaná (krom případného oříznutí),
  - fotka musí být dostatečně veliká (malá fotka v rohu formátu A4 není vhodná),
  - fotka musí být důstojná, nezesměšňující ani danou osobu ani nikoho jiného,
  - fotka nesmí porušovat zásady slušného chování a dobrých mravů
  - fotka, která by neprošla např. na tramvajenku či starou jezdeckou licenci neprojde ani v JIS.

  Nevhodně zvolená fotka, která nesplňuje výše popsané parametry může být smazána, nebo takový profil bude brán jako by u něho fotka vložena nebyla.

 7. Kdo fotografii k profilu může nahrát?
  Korespondent subjektu může nahrát fotografii ke všem členům daného subjektu.
  Jezdec / Funkcionář si může fotku nahrát sám v případě, že má od subjektu přidělené právo přihlašovat se na závody (v zástupcích subjektu má roli Jezdec). Jak tuto roli korespondent přidělí se dočtete v nápovědě v menu JISu: Nápověda / Uživatelská práva a role v JISu

  Jezdec s právy přihlašovat se na závody si může fotku nahrát na osobní kartě, tedy po v menu na "Správce JIS / Osobní data"


 8. Proč musím ČJF poskytnout své kontaktní údaje (telefon a e-mail)? Nechci tyto údaje dávat, nechci aby byly zveřejňovány!!!
  Podmínkou registrace do ČJF / prodloužení registrace v ČJF je dle Registračního a přestupního řádu poskytnutí platných kontaktních údajů, v případě nezletilých dětí pak kontaktu na jejich zákonné zástupce. Sportovní svaz má právo mít platné kontaktní údaje na všechny své členy. Neposkytnutí kontaktních údajů je důvodem k odmítnutí registrace, smazání kontaktních údajů, nebo poskytnutí neplatných kontaktních údajů je vážné porušení Registračního a přestupního řádu.

  Kontaktní údaje jsou pouze k internímu použití v ČJF a nebudou nikde zveřejňovány. Výjimkou jsou funkcionáři závodů - rozhodčí, stavitelé apod. u kterých je zveřejnění důležité aby je mohli kontaktovat pořadatelé závodů. I tyto osoby však mohou u svého profilu zveřejnění zakázat.

  Zasílání informací na poskytnuté e-maily - nemusíte se bát, že Vás ČJF zavalí reklamními spamy. Jediné informace, které na Váš e-mail budou chodit jsou ty, které se týkají vaší činnosti a registrace (zahájení přestupu, uhrazení licence, ukončení činnosti subjektu pod kterým jste registrování = výzva k přestupu jinam.. a podobné zprávy, přihlášky na závody) - a to je hlavní důvod, proč je Váš kontakt v systémy je důležitý.

 9. Chci přestoupit do jiného subjektu, co mám udělat?
  Domluvit se s novým subjektem, do kterého vstupujete. Korespondent tohoto (nového / cílového) subjektu v JISu podá "Žádost o přestup osoby". Pokud je přestup v rámci registračního období, je zdarma. Jinak je zpoplatněn. Po uhrazení případného poplatku přestup finálně potvrdí oblastní sekretář v JISu. Původní subjekt se o přestupu dozví pouze automaticky vygenerovaným e-mailem z JISu. Žádný papírový formulář není třeba vylňovat. Přestoupit lze pouze 1x do roka. Podrobnou nápovědu pro přestupy naleznete v menu: Nápověda / Přestupy osob, koní a subjektů

 10. Jezdec byl vloni registrovaný pod určitým klubem a letos se teprve rozhoduje, jestli bude závodit a zda přestoupí do jiného klubu. A otázka zní: musí se rozhodnout do konce února nebo může přestoupit i během roku?
  Dle Stanov ČJF zaniká členství neuhrazením základního členského příspěvku do posledního dne měsíce února. Pokud neuhradí, bude muset po tomto datu znovu žádat o vstup do ČJF jako nová osoba, jen s tím rozdílem, že mu bude zachováno vzdělání a původní číslo licence.

 11. Nemohu zaplatit hromadnou platbou za osoby, které neměly v předchozím roce uhrazené členství, co mám dělat?
  JIS slouží k evidenci členů ČJF. Dle Stanov ČJF a Registračního a přestupního řádu osoba přestává být členem ČJF, pokud nezaplatí včas (tedy do 28.2.) členský příspěvek do ČJF. V JISu jsou pro usnadnění ještě ponechávány osoby, které uhradily v předchozím roce a za ty je možné hradit i po skončení registračního období, aniž by se musely znovu do ČJF registrovat. Pokud ale vynechají více, než rok, pak musí znovu podat přihlášku jako člen nový. Jediné co jim zůstane je jejich původní číslo licence a jejich vzdělání (funkce trenéra, instruktora, rozhodčího, stavitele a stewarda zaniká po 5ti nezaplacených letech)

 12. Nevidím na kartě osob subjektu své členy, kteří v roce 2016 neměly zaplaceno členství v ČJF
  Stejně jako v předchozím případě je nutné osoby registrovat do ČJF jako nové.

 13. Chci registrovat novou osobu do subjektu, jak na to?
  Podrobný návod jak registrovat osobu naleznete v menu. 
  Nápověda / Osoby - registrace, licence

 14. Chci hostovat v jiném klubu, co pro to musím udělat?
  Mateřský subjekt  musí podat v JIS žádost o hostování osoby v jiném subjektu. Žádost korspondent nalezne na kartě osoby.

 15. Jak zaplatím členství osob a jejich licence? 
  Podrobnou nápovědu k platbám za subjekt, stávající osoby a jejich e-licence a za koně naleznete zde v menu JISu:
  Nápověda / Platby - subekt, členství a licence

 16. Chci vyřadit osoby, které již nejsou v mém subjektu jde to?
  Ano, na tento proces jsou v JISu žádosti - Vyřazení osoby ze subjektu. Tyto žádosti schvaluje oblastní sekretář, aby nemohlo dojít k omylu.
  Pokud žádáte o vyřazení osoby, které mají uhrazenou licenci / členství na aktuální rok, je třeba prokázat, že byly z Vašeho subjektu vyřazeny pro vážné porušení stanov či vnitřních řádů Vašeho subjektu a vyřazení jim bylo sděleno písemně. Bez toho sekretář neschválí vyřazení dané osoby. I v takovém případě bude osoba nejprve kontaktována a bude jí doporučen přestup do jiného subjektu. Vyřazením osoby ze subjektu přestává osoba být členem ČJF a zaniká i její licence. Proto o takové skutečnosti musí být informována a musí jí být dána šance přestoupit jinam.
  Nápověda: Nápověda / Osoby - registrace, licenceKapitola I. - akce nad osobou v subjektu

 17. Jak požádám o vyřazení osoby nebo o prodloužení licence jedné osoby?
  Nápověda: Nápověda / Osoby - registrace, licenceKapitola I. - akce nad osobou v subjektu

 18. Do kdy musí být uhrazeno členství osoby a do kdy musí být uhrazena licence osoby a koně?
  Žádost o prodoužení členství stávající osoby musí být podána prostřednictvím JIS nejpozěji do 28.2. a peníze musí být připsány na účet ČJF nejpozději do 31.3. téhož roku. Pokud tomu tak není, bude muset daná osoba podávat žádost o členství do ČJF jako osoba nová, včetně vyplnění přihlášky. Licence osob a koní lze zaplatit kdykoli v průběhu roku. 


VI. kapitola: Subjekty - registrace, licence, přestupy

 1. Jak zaregistruji nový subjekt?
  Nápověda k registraci nového subjektu: Nápověda / ​Subjekty - registrace

 2. Chci přestoupit se subjektem do jiné oblasti, co pro to mám udělat?  
  Na záložce "Odeslat žádost" na kartě subjektu je žádost "Přestup subjektu do jiné oblasti". Prodete tímto procesem, uhradíte platbu za přestup, Oblastní Výbor schválí Vaši žádost. Proces Vám po schválení přidělí nové registrační číslo příslušné oblasti a je hotovo.
  POZOR: V rámci registračního období nesmíte uhradit prodloužení registrace subjektu!! Jinak byste za přestup museli platit znovu. Pokud přestup děláte v rámci registračního procesu, získáte s v ceně přestupu i registraci na další rok. Pokud ale nejprve uhradíte, nesplníte podmínku přestupu v rámci registračního procesu. Podrobnou nápovědu pro přestupy naleznete v menu: Nápověda / Přestupy osob, koní a subjektů

 3. Do kdy musím zaplatit registrační poplatek za subjekt?
  Platba za subjekt musí být na účtu ČJF do 28. 2. ! Po tomto termínu subjekt přestává být členem ČJF.
  Do 31.3. je ještě možné z JISu uhradit poplatek přes Hromadnou platbu, ale již se zvýšenou (dvojnásobnou) sazbou za subjekt.
  Po 31.3. bude subjektu, který nezaplatil ukončen přístup do JISu a bude muset znovu žádat o členství v ČJF stejně tak, jako subjekt, který v ČJF nikdy nebyl - Nové členství..  (s tou výjimkou, že mu bude po obnovení zachováno původní registrační číslo)


VII. kapitola: Sportovní kalendář, závody, přihlášky, výsledky a kariéry, výkonnostní žebříčky

 1. Bude ČJF vydávat sportovní kalendář v PDF?
  Ano i ne.
  Ne v té podobě, jak jej vydávala do roku 2016, kdy již týden po svém vydání kalendář nebyl aktuální.
  Ano, na základě zvolených filtrů ve Sportovním kalendáři a bude vždy po stisku tlačítka vytvořen nový expor. Nepůjde udělat export všech závodů, ve všech oblastech a všech disciplínách.
  POZOR:Jediný oficiální kalendář ČJF je ten, který je přímo v JISu. Pokud se někde setkáte s jakoukoli tabulkou, PDF souborem či kalendářem v jiné podobě, než je přímo na tomto serveru, jedná se o neautorizovanou a neoficiální kopii, za jejíž aktuálnost a pravdivost nenese ČJF žádnou odpovědnost, byť by se jednalo o umístění kalendáře na stránkách oblastí či disciplín - v takovém případě by se jednalo o soukromou aktivitu zástupců oblastí a disciplín proti interním pokynům ČJF !!! 
  Jedinou výjimkou je přímé vložení obsahu kalendáře v JISu přes tzv. IFRAME na cizí sránku. V takovém případě se zobrazuje přímo kalendáře JISu a je to povolená varianta, kterou lze vkládat i např. na stránky pořadatelů.

 2. Kde najdeme rozpisy na závody, seznamy startujících a startovní listiny?
  Vše bude provázáno přímo se Sportovním kalendářem v JISu. Vše tedy najdete tam. U startovních listin ovšem záleží na tom, zda je vloží pořadatel, pokud tak neučiní, je i na Vás, abyste se dotazovali, proč startovní listiny v JISu nejsou.
  POZOR: Jediné místo, kde je garantováno, že naleznete opravdu aktuální schválené rozpisy závodů je JIS, protože do JISu je vkládá přímo schvalovatel a rozpis je schválen okamžikem vložení do JISu. Rozpisy na jiných místech, než přímo u závodů ve sportovním kalendáři v JISu jsou neautorizované a ČJF za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost, byť by se jednalo o umístění rozpisu na stránkách oblastí či disciplín - v takovém případě by se jednalo o soukromou aktivitu zástupců oblastí a disciplín proti interním pokynům ČJF !!! VIII. kapitola: Hobby jezdci a hobby koně

 1. Musí být hobby koně registrováni v JISu?
  Ano, od roku 2017 se evidují i hobby koně a musí mít jednorázově vylepenou novou registrační známku s QR kódem
  Pokud již byl kůň v ČJF registrovaný v minulosti, není třeba jej registrovat znovu, jen musí být na subjetu, za který startuje a to se udělá formou přestupu.

 2. Kůň měl v minulosti licenci a běhal oficiální závody. Jak ho zaregistruji pro hobby?
  NIJAK, Pokud máte již vylepený štítek s QR kódem v průkazu koně, tak NEDĚLEJTE NIC. 
  Kůň již v JISu je registrovaný a pokud je vidět pod Vaším subjektem, není třeba dělat nic. Pokud pod subjektem není, uděláte pouze přestup koně do správného subjektu. Jediné co musíte udělat je vylepit mu registrační štítek s QR kódem

 3. Registruji pony, který bude běhat pouze hobby závody. Chce to po mě přeměření, opravdu musím nechat měřit pony i pro hobby?
  NE, NE... Přeměření pony pro hobby závody není vyžadováno. Pokud registrujete poníka pouze pro hobby, zaregistrujte jej jako velkého koně. Pokud budete časem potřebovat chodit oficiální soutěže, zažádáte o změnu údajů koně a pošlete protokol o přeměření.
  Pokud ale již máte poníka registrovaného jako poníka, pak NEDĚLEJTE NIC, VIZ PŘEDCHOZÍ BOD.
 4. Budou hobby karty pro jezdce?
  Ne, stejně jako nebudou papírové jezdecké licence, nebudou ani hobby kartičky.

 5. Jak to bude fungovat prokazování vlastnictví hobby licence na závodech?  
  Na hobby závody se půjde hlásit výhradně přes JIS, který od února nahradí přihlašovací systém. Tomu, kdo nemá zaplacené členství, nepůjde odeslat přihláška.

 6. Jak je to s mladými koňmi, kterým ještě nechceme vystavat licenci, ale počítáme s účastí na nějakých hobby závodech?
  Registrace koně a vystavení licence jsou dvě oddělené činnosti. Pro účast na hobby závodech je nutná registrace, která je zdarma. Registrovat lze koně, kteří v daném roce dosáhnou 4 let věku nebo starší. Mladší koně se nesmí účastnit závodů organizovaných ČJF a to ani hobby závodů.