Log in

  • POZOR: Chovatelský modul není kvůli množství požadovaných dat a tabulkovému zobrazení optimalizovaný pro zobrazování na mobilních telefonech. Stránky se sice zobrazí, ale práce na malém displeji bude krajně nepohodlná a dlouhé rodokmeny koní mohou být rozpadlé.
  • Vyhledává se na plnou shodu. Pokud chcete výsledky začínající a/nebo končící na sadu písmen, napište na počátek a/nebo konec slova znak % bez mezer mezi znakem a písmeny. (např. "%ookie%")
  • Kliknutím na malou černou šipečku vlevo vedle jména koně si rozbalíte seznam jeho potomků.
  • Kompletní nápověda k chovatelskému modulu: Menu JIS / Nápověda / Chovatelský modul

Horses