Log in

KALENDÁŘ ZÁVODŮ NA ROK 2018 OTEVŘEN PRO POŘADATELE

Image to article
9/10/2017

Kalendář závodů pro rok 2018 je od dnešního dne do 30.11.2017 otevřen všem pořadatelům k zadávání závodů. Všichni pořadatelé tedy sami mohou začít vkládat své závody do JISu. Dále v článku naleznete odkaz na podrobnou nápovědu, který si před vložením prvního závodu pečlivě přečtěte a dodržujte daná pravidla!!!

Dnešním dnem byl pro všechny pořadatele závodů otevřen plánovací kalendář závodů pro rok 2018, který již obsahuje všechna schválená MČR a mezinárodní závody. Bohužel jsme do dnešního dne neobdrželi termíny pro jednotlivá kola seriálů Český skokový pohár ani Český drezurní pohár a tak v kalendáři zadány nejsou. Termíny těchto celorepublikových závodů a termíny Šampionátů ČJF budou v kalendáři mít ale i nadále přednost před běžnými závody. 

Jak bylo mnohokrát avizováno, závody do kalendáře v JIS budou od letošního roku vkládat sami pořadatelé a v plánovacím kalendáři budou vidět všechny závody napříč všemi oblastmi tak, aby bylo možné ihned řešit případné kolize termínů. Pokud si jako pořadatel s vložením závodů nevíte rady, obraťe se prosím na oblastního sekretáře, který Vám s vložením Vašich závodů pomůže.

Milníky a časování plánovacího kalendáře:

 • do 10.10. - sekretariát ČJF zapíše do kalendáře Mistrovství České Republiky, Mezinárodní závody a VV ČJF schválené celorepublikové seriály (pokud asociace pořadatelů / pořadatelé dodají včas termíny - v roce 2017 zatím termíny k dispozici nemáme ani pro ČSP ani pro ČDP ani další seriály)
 • od 9.10. - otevře se kalendář na následující sezónu pořadatelům závodů, kteří si sami zapíšou své závody do kalendáře v JIS. V kalendáři uvidí závody, které plánují i jiní pořadatelé napříč celou ČJF bez ohledu  na oblasti a mohou tak ihned řešit kolize termínů.
 • 30.11. - bude kalendář pro pořadatele uzavřený, v průběhu listopadu proběhnou na oblastech pravidelné schůzky pořadatelů k doladění kalendáře. 
 • od 1.12. do konce roku - závody budou postupně sekretářem oblasti v JIS zkontrolovány a označeny jako schválené. Ještě v průběhu prosince lze prostřednictvím oblastního sekretáře dělat drobné úpravy v závodech, poladit případné kolize termínů a upřesnit požadované obtížnosti.
  Již by nemělo docházet k zápisu nových závodů!!
 • Jakákoli změna po 31.12. se již řídí úpravami závodů v aktuální sezóně a může podléhat poplatku dle sazebníku ČJF.


Před zadáváním závodů do kalendáře si prosím velmi podrobně přečtěte níže uvedený návod a striktně dodržujte napsaná pravidla, aby kalendář měl pro uživatele JIS jasnou a jednotnou formu.

Zvýšenou pozornost věnujte zejména zadávání:

 • Názvu závodů
 • Typu závodů
 • Umístění areálu
 • Zadání disciplín, typů soutěží a obtížností


Návod naleznete v nápovědě: Nápověda / Správa závodů v kalendáři ČJF