Log in

PŘIHLÁŠKY A PLATBY ZZVJ PLNĚ PŘES JIS

Image to article
3/11/2017

 Od 1.11.2017 je v JIS publikovaný kalendář vzdělávacích akcí, v první etapě sloužící zejména k evidenci a přihláškám na ZZVJ. Postupně budou do vzdělávacího kalendáře přibývat další typy akcí, jako jsou kurzy Instruktorů a trenérů, rozhodčích a také všechna povinná doškolování rozhodčích, stavitelů a pod. Vzdělávací modul bude nabízet i možnost vkládat vzdělávací akce pořádané přímo subjekty registrovanými pod ČJF své akce typu tréning / soustředění a seminář.

Jedinou podmínkou pro vložení akce subjektu do kalenáře v JIS bude, že akci, jejímž zaměřením je tréning osoby nebo koně povede Instruktor / Trenér, který řádně dokončil příslušný kurz pod hlavičkou ČJF, má uhrazené členství a licenci pro příslušný rok, nebo se jedná o zahraničního trenéra s příslušnou kvalifikací své národní NF, či FEI.

Od dnešního dne by měly plně fungovat přihlášky a platby na ZZVJ, které již půjdou výhradně přes JIS. Přihlašování na akce bude velmi podobé přihlašování na závody a platby zase platbám za licence. Na akce, kde dochází ke zvyšování kvalifikace zakončené zkouškou budou smět osoby přihlašovat pouze zástupci subjektů. Na ostatní akce budou pro přihlašování platit stejná pravidla, jako pro přihlašování na závody.

Podrobný návod jak na přihlášky na ZZVJ (a nejen na ně) naleznete v nápovědě v JIS:


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO GARANTY ZZVJ
S příchodem vzdělávacího modulu v JIS se bude sledovat statistika úspěšnosti účastníků ZZVJ vedených jednotlivými garanty a tato statistika bude od roku 2018 veřejně přístupná a bude uváděna i na veřejných profilech garantů ZZVJ. Velmi důrazně nikomu nedoporučujeme, aby se zavázal dělat garanta jezdcům, které po nějakou dobu netrénoval a opravdu nemá jistotu, že je daná osoba na složení ZZVJ dobře připravena!!