Log in

NEPŘIŠLY VÁM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE DO JISU?

Image to article
16/5/2017

Jste registrování v ČJF a přes to Vám nepřišly přihlašovací údaje do JIS? Přístupové údaje nejsou rozesílány členům automaticky, o tom, zda Vám bude umožněno se do JIS (a na závody) přihlašovat rozhoduje Váš mateřský subjekt.. více je v tomto článku a v nápovědě.. KVŮLI PŘÍSTUPŮM JE ZBYTEČNÉ KONTAKTOVAT IT PODPORU ČJF.

POZOR - o přístupy do JIS musíte požádat zástupce svého mateřského subjektu, pod kterým jste registrováni do ČJF.

Nikdo jiný Vám je nemá oprávnění zaslat ani Vám nepřijdou automaticky po uhrazení licence či členství. Je zbytečné se na to dotazovat IT podpory, sekretariátu i oblastních sekretářů. O tom, zda přístupy do JIS dostanete či nedostanete rozhodne zástupce subjektu pod kterým jste registrováni, některé subjekty nechtějí, aby se jejich členové hlásili na závody sami.

Nápovědu jak práva osobám přidělt naleznete v menu:
Nápověda / Uživatelská práva a role v JIS