Log in

STATISTIKA - VÝVOJ JEZDECKÉHO SPORTU V LETECH 2002 - 2017

Image to article
6/9/2018

Na počátku září byly do JIS doimportovány výsledky za období 2002 - 2009 v disciplínách skoky, drezura a všestrannost. Přes to, že se ještě v některých případch ladí konzistence dat, import umožnil udělat z JIS zajímavé statistiky vývoje jezdeckého sportu v ČR od roku 2002 do roku 2017.

1. První velmi zajímavý graf je porovnání startů (ve všech disciplínách) dle věku jezdců a pohlaví v roce 2017.

Tři grafy porovnávající vývoj vztahu k jezdeckému sportu dle pohlaví. Grafy jasně ukazují, že jezdectví bylo a je doménou dívek ve věku 15-17 let. Při srovnání v čase je ale jasně patrné, že v roce 2003 se počet můžů a žen o jezdectví výrovnal ve věku 23 let jezdce, po 30. roce věku začaly jezdectví dominovat muži. V roce 2008 se křivky protnou až ve 28 letech jezdce a převaha mužů začíná klesat. Tento trend potvrzuje graf z roku 2012, kdy se křivky zájmu obou pohlaví protnou o dalších 5 let později, tedy ve 32 letech a v roce 2017, dokonce až po 40. roce věku jezdce. Od roku 2013 muži svou nadvládu získávají jen na nepatrně a po dobu zhruba tří let.  

Ačkoli z grafů níže vyplývá, že jezdectví každý rok přitahuje mnoho nových sportovců, dokáže přitáhnout jen velmi málo mužů a pokud bude vývoj takto pokračovat, muži ve startovním poli budou více a více vzácností.


Několik čísel na upřesnění:

 • Muži mají průměrně o 10 startů / rok více, než ženy
 • Poměr chlapců a dívek v %
  • 2003 - 16,5% chlapců / 83,5% dívek
  • 2008 - 10,5% chlapců / 89,5% dívek
  • 2013 - 9% chlapců / 91% dívek
  • 2017 - pouze 6% chlapců / 94% dívek - tedy na jednoho chlapce připadá více, než 15 dívek


2. Vývoj počtu startů v jednotlivých disciplínách celkem v letech 2002 - 2017:

Ze všech níže prezentovaných grafů je zřejmé, že jezdectví začalo v roce 2002 svůj zásadní vzestup a to ve všech disciplínách a ve všech oblastech. Výjimkou jsou roky 2006 - 2007, kdy počty startů i pořádaných závodů strmě poklesly, zejména v roce 2007. Je otázkou, zda v těchto letech jen nejsou k dispozici data (například výsledky závodů nemusely být posílány elektronicky), nebo zda tento pokles zájmu pořádání a účast na závdech souvisí například se světovou hospodářskou krizí, která vyvrcholila v roce 2008. Každopádně od roku 2008 jsme svědky jedné dekády výrazného růstu zájmu o jezdecký sport.


3. Vývoj počtu startů v jednotlivých disciplínách a oblastech v letech 2002 - 2017


4. Vývoj počtu pořádaných závodů v jednotlivých letech a disciplínách

5. Poměr zastoupení jednotlivých disciplín na celkovém počtu startů

6. NEJ-statistika roku 2017

 • Nejstarší jezdci roku 2017
  • ​​O prvenství nejstaršího aktivního jezdce ČJF se dělí dva muži ve věku 75 let 
  • 1. je ze Středočeské oblasti a aktivně jezdil skoky - 19 startů a všestrannost - 4 starty
  • 2. je z Jihomoravské oblasti a aktivně jezdil skoky - 5 startů
  • Nejstarší aktivní ženě v ČJF je 68 let a je z Plzeňské oblasti, startovala ve skocích - 4 starty


 • Jezdci s největším počtem startů 2017
  • ​Skoky - největší počet startů ve skocích si připsala teprve 9letá jezdkyně na pony z Karlovarské oblasti - celkem 320 startů
  • Skoky - muž s největším počtem startů je z Plzeňské oblasti ve věku 30 let - celkem 300 startů
  • Drezura - největší počet startů absolvovala žena z Plzeňské oblasti ve věku 29 let - 65 startů
  • Drezura - muž s největším počtem startů je z Pražské oblasti ve věku 36 let - 49 startů
  • Všestrannost - shodně startů absolvovala dvojice žena ve věku 29 let ze Středočeské oblasti a mužem ve věku 33 let z oblasti Praha  - 40 startů


Historicky nejstarší aktivní sportovec v ČJF byl muž, z oblasti Vysočina (SSCHK Jindřichův Hradec), který v roce 2016 absolvoval 2 starty v disciplíně skoky v úctyhodném věku  81 let. Historicky nejstarší startující žena byla z oblasti Praha a v roce 2005 absolvovala 3 starty v disciplíně drezura ve věku 75 let.