Log in

KOMPLETNÍ SEZNAM ZMĚN V MODULU VZDĚLÁVÁNÍ OD 21.1.2019 - PLÁNOVANÝ VÝPADEK V PONDĚLÍ, V ČASE 5:00-9:00

Image to article
19/1/2019

V pondělí 21.1.2019 bude v čase 05:00-09:00 JIS nedostupný z důvodů nasazení nové verze JIS obsahující zásadní změny v modulu Vzdělávání. Jedná se o nejobsáhlejší verzi od listopadu 2017. Další podrobnosti se dozvíte v článku..

Kompletní seznam změn v JIS vzdělávacím modulu:

 • Změna v právech přihlášení na akci:
  • Jezdec nebo jen "Uživatel" po přihlášení do JIS bude mít právo sám se přihlásit na všechny akce u kterých není vyžadován garant. Nadále nebude mít právo přihlásit se sám např. na ZZVJ, kurz rozhodčích, instruktorů, ternérů.. apod. Na takové akce musí být přihlášení pouze ze strany subjektu.
  • Korespondent / sportovní zástupce - buou moci hlásit všechny členy spravovaného subjektu na libovolné akce
  • Pořadatel akce - bude mít právo přihlásit všechny osoby z celé ČJF na svou akci a to i po uzávěrce či uzavřenou.
 • Komisaři a hlavní komisaři budou mít právo zkontrolovat fotku a věk účastníků vzdělávací akce
 • Pro přihlášení na vzdělávací akci, kde se zapisuje prezentace nebo je zakončena zkouškou bude povinné vložení fotografie v JIS pro účastníky i garanty akce. Bez vložení JIS nepovolí přihlášku uložit.
 • Pořadatel akce bude mít rozšířené filtry nad přihláškami (podobně jako na závody)
 • Všem položkám v košíku je nastavena expirace - pokud tato expirace vyprší aniž by položka byla zařazena na nějaký platební příkaz, bude tato položka smazána
 • Změny v přihlašovacích formulářích:
  • Je vylepšené filtrování osob dle subjektů
  • Je vylepšené filtrování a zadávání koní dle subjektů (pokud je zadání koně povinné pro podání přihlášky)
  • I pokud je na jedné přihlášce více osob (dvojic) budou po uložení rozpadnuty na samostatné přihlášky po osobách (dvojicích). Každou z nich pak bude možné uhradit / schválit / zamítnout / smazat samostatně
 • Na profilech osob (Správce JIS / Karta přihlášené osoby) přibudou nové záložky:
  • Přihlášky-vzdělávání - chronologický přehled přihlášek na vzdělávací akce
  • Absolvovaná vzdělávání - chronologický komletní přehled všech vzdělávacích akcí s výsledkem vyhodnocení dané akce
  • Platební pokyny - přehled platebních pokynů vytvořených daným uživatelem za vzdělávací akce
  • Platební operace - přehled platebních operací zařazených na nějaký platební pokyn vytvořený daným uživatelem
 • Změny ve formulářích pro vyhodnocení vzdělávací akce
  • Krom ZZVJ bude možné nastavit zkoušky nebo prezentaci i na dalších typech akci (zkoušky rozhodčích / instruktorů doškolování funkcionářů apod.)
  • Vyhodnocovací formulář bude k dispozici na všech typech akci, kde je zkouška nebo prezentace
  • Nové funkce budou vytvářeny osobám z vyhodnocovacího formuláře
  • Povinné doškolování funkcionářů bude osobám zapsáno na základě vyhodnocovacího formuláře
 • Rozšíření tiskových sestav
  • Sestava koní pro potřeby pořadatele
  • Rozšířená sestava přihlášených pro potřeby pořadatele
  • Protokol zkušebního komisaře ZZVJ
 • Rošíření mailových notifikací ze vzdělávacího modulu
  • Mailová notifikace při přihlášení, zaplacení, schválení / zamítnutí přihlášky
  • Pořadatel bude mít možnost odeslat e-mail všem přihlášeným osobám - podobně jako pořadatel závodů
  • Funkcionáři budou s předstihem mailem informování o konci platnosti jejich doškolování
 • Pro potřeby sekretariátu a oblastí je zařazeno worflow pro vyúčtování Oblastní projektové podpory - materiály se budou připojovat do JIS jako povinné přílohy akce
 • Dle dokumentu vzělávání vznikla samostatná funkce "Stylový komisař" doposud byl evidován jako rozhodčí s rozšítením "Styl"
 • Dochází k úpravě hierarchie funkcionářů a jejich vazby na rozšíření (KMK / Styl / Para)
 • Povyšování funkcionářů v rámci hierarchie (Základní / Národní / Specialista...) bude děláno formou zápisu do do záložky "Vzdělávání" s přesnou evidencí a odkazem na usnesení VV v zápise
 • Evidence Garantů ZZVJ - u každé osoby bude vidět kolika osobám dělala garanta ZZVJ a s jakou úspěšností. Garant se bude objevovat i mezi výčtem funkcí dané osoby
 • Úpravy na veřejných seznamech osob a funkcionářů:
  • Karta osoby - záložka Garant - dole na veřejné kartě osoby přibude záložka Garant (pokud garanta někdy dělala) s evidencí vzdělávacích akcí (ZZVJ) na kterých daná osoba působila jako garant, jaké osobě a s jakým výsledkem
  • Seznam instruktorů / trenérů - sloupeček garant - počet celkových / počet úspěšných zkoušek
  • Seznam rozhodčích / stavitelů / stewardů - u každé osoby bude možné přes drobnou šipečku vlevo jména osoby rozkliknout seznam povinných doškolování, která osoba musí mít pro výkon dané funkce spolu se informací, zda toto doškolování je platné či ne a kdy mu platnost končí. 
  • Filtrování funckionářů - funkcionáře bude možné filtrovat dle Aktivní (platná licence + všechna platná doškolování) / Platná licence bez platných doškolování / Všichni funkcionáři.