Přihlásit se

Osoba: Jiří Mayer, JS Ohrazenice (MC0213), C, A0043

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Hlavní zkušební komisař
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Zobrazení celých profilů, Hlavní komisař
JS Ohrazenice - statutární zástupce

Koně

Subjekty