Přihlásit se

Osoba: Irena Plánková, Stáj Montrea (MA0213), A, A0106

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Garant - ZZVJ - 1/1
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Stáj Montrea - korespondent

Koně

Subjekty