Přihlásit se

Osoba: Josef Pařenica, AUDIT SULICE (MA0124), A, A0187

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 2/2
Role v JIS
Korespondent
AUDIT SULICE - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty