Přihlásit se

Osoba: Michaela Kadlecová, BOHEMIA HORSE, z. s. (MB0314), B, A0229

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty