Přihlásit se

Osoba: Jana Nosková, Statek Kováry, z.s. (MB0172), B, A0410

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Steward - Skoky, Národní
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
Garant - Závěrečné zkoušky rozhodčích - 1/1
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty