Přihlásit se

Osoba: Klára Damborská, Equest team z.s. (MA0193), A, A0411

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Skoky, Mezinárodní
Steward - Skoky, Národní
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Equest team z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty