Přihlásit se

Osoba: Veronika Rosická, None (), , A0536

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Sportovní zástupce
JK Iros Praha - korespondent, sportovní zástupce
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty