Přihlásit se

Osoba: Milada Horáčková, Stáj Železná (MB0421), B, A0738

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní

Koně

Subjekty