Přihlásit se

Osoba: Lenka Jirušová Kabátová, JS Nesměň o.s. (MB0229), B, A0829

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty