Přihlásit se

Osoba: Romana Vochozková, Sportovní stáj Černuc (MA0203), A, A0952

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 3/3
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty