Přihlásit se

Osoba: Anna Matějčková, Sportovní stáj Tretera (MG0066), G, A0981

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná, Vytrvalost
ES
Stříbrný výkonnostní odznak - vytrvalostStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Sportovní stáj Tretera - korespondent

Koně

Subjekty