Přihlásit se

Osoba: Michaela Habásková, Jezdecký klub Ronex z.s. (MA0117), A, A1067

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Drezura, Základní, KMK
Rozhodčí - Drezura, Základní, Para
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Garant - Závěrečné zkoušky Trenér II. - 1/1
Garant - ZZVJ - 7/7
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty