Přihlásit se

Osoba: Jan Novák, JK Tarpan (MA0065), A, A1312

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
JK Tarpan - korespondent

Koně

Subjekty