Přihlásit se

Osoba: Aneta Bačová, Duli Martinov, z.s. (MA0216), A, A1313

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Duli Martinov, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty