Přihlásit se

Osoba: Markéta Jarošová, Sportovní stáj Veselovský (MB0506), B, A1369

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Veselovský - jezdec

Koně

Subjekty